Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia: [wpautoterms last_updated_date]

Love&Live Poland („my”, „nas”, lub „nasz”) obsługuje https://www.loveandlive.pl stronę internetową (w treści ninejszego dokumentu „Serwis”).

Ta strona zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystujących z serwisu internetowego loveandlive.pl

Używamy Waszych danych do świadczenia i doskonalenia naszych Usług. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Zasadach i Warunkach dostępnych na https://www.loveandlive.pl

Definicje

 • Serwis
  Serwis to https://www.loveandlive.pl strona internetowa obsługiwana przez Love&Live Poland
 • Dane osobowe
  Dane osobowe oznaczają dane o osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
 • Dane o użytkowaniu
  Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie albo generowane przez korzystanie z Serwisu, albo z Serwisowej infrastruktury (na przykład czas odwiedzin na stronie).
 • Pliki Cookie
  Cookie to małe pliki przechowywane na twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Administrator danych
  Administrator danych jest to osoba fizyczna lub prawna, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami)ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.Za przetwarzanie Waszych danch osobowych jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z ninejszą polityką prywatności.
 • Odbiorcy danych (lub Usługodawcy)Odbiorca danych (lub Usługodawca) oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.Możemy korzystać z usług różnych usługodawców w celu wydajniejszego przetwarzania danych.
 • Podmiot danych (lub Użytkownik)

Podmiot danych oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z naszego Serwisu i jest podmiotem danych osobowych.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Zbieramy oraz przechowujemy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów w celu świadczenia i doskonalenia naszego Serwisu.

Rodzaje danych przechowywanych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszego Serwisu możemy poprosić Was o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Wami lub identyfikacji („Dane osobowe”).  Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię, nazwisko
 • Numer telefonu
 • Dane adresowe (ulica, numer domu, kod, pocztowy, miasto, kraj)
 • Inne dane ___ DODAJ TU ___

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wysyłki newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które mogą Was zainteresować.  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, postępując zgodnie z linkiem anulowania subskrypcji lub instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu, który wysyłamy.

 

Informacje o użytkowaniu

Możemy również przechowywać informacje o sposobie dostępu do Serwisu i korzystania z niego („Dane o użytkowaniu”). Te dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę odwiedzin, czas spędzony na tych stronach, unikatowe  identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Pliki Cookie oraz sygnalizatory sieciowe

Używamy plików cookie i podobnych technologii  do obserwacji aktywności w naszym Serwisie i przechowywania pewnych informacji.

 

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator.  Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na Waszym urządzeniu.  Wykorzystywane są również inne technologie obserwacyjne, takie jak nadajniki beacon, tagi i skrypty do zbierania i obserwowania informacji oraz do doskonalenia i analizowania naszego Serwisu.

 

Możecie poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany.  Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możecie nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej usługi.

 

Przykłady wykorzystywanych przez nas plików cookie:

 • Sesyjne Cookies. Używamy Sesyjnych plików cookie do obsługi naszego Serwisu.
 • Cookies Personalizujące. Używamy plików cookie personalizujących, aby spersonalizować i zoptymizować Wasze korzystanie z Serwisu.
 • Cookies Bezpieczeństwa. Używamy bezpiecznych plików cookie do celów bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Love&Live Poland wykorzystuje zebrane informacje do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis
 • Aby powiadomić Was o zmianach w naszym Serwisie
 • Aby umożliwić Wam uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy zdecydujecie się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zbierać analizy lub cenne informacje, do polepszenia naszego Serwisu
 • Aby monitorować korzystanie z naszego Serwisu
 • W celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych
 • Dostarczanie wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które już kupiliście lub o które zapytaliście, chyba że zdecydowaliście się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteście z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Podstawa prawna Love&Live Poland do przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od przechowywanych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je przechowujemy.

Love & Live Poland może przetwarzać Wasze dane osobowe, ponieważ:

 • Powinniśmy zawrzeć z Państwem umowę
 • Zezwoliliście nam na to
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Państwa praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Retencja danych

Love&Live Poland  będzie przechowywać Wasze dane tak długo jak to konieczne; zazwyczaj oznacza to okres świadczenia Wam określonej usługi i następujące po tym okresie okresy przedawnienia roszczeń. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Wasze dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Waszych danych w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Love&Live Poland  zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej.  Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub ulepszenia funkcjonalności naszego Serwisu lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Przekazywanie danych

Wasze informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Waszą miejscowością lub jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów Waszej jurysdykcji.

Jeśli Państwo znajdujecie się poza Polską i chcecie przekazać nam informacje, pamiętacie, że przesyłamy dane, w tym Dane osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.

Zgoda z niniejszą polityką prywatności, a następnie świadczenie takich informacji stanowi zgodę na przekazywanie.

Love & Live Poland podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Wasze dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz że żadne przekazywanie Waszych danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że zapewnione zostaną odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwo Waszych danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W niektórych okolicznościach firma Love & Live Poland może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Love&Live Poland  może przekazać Wasze dane osobowe jeżeli musi spełnić prawny obowiązek:

 • Aby spełnić zobowiązanie prawne
 • Aby chronić prawo własności firmy Love&Live Poland
 • Aby zbadać lub zapobiec potencjalnym nadużyciom związanym z Serwisem
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Waszych danych jest dla nas ważne, ale pamiętajcie, że żadna metoda transmisji Internetowych lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Waszych danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Nasza polityka dotycząca sygnałów „Do Not Track” na mocy California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track („DNT”). Do Not Track to funkcja, którą możecie ustawić w przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcecie aby Was śledzono.

Możecie włączyć lub wyłączyć opcję Do Not Track, odwiedzając stronę Preferences or Settings przeglądarki internetowej.

Wasze prawa do ochrony danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli Państwo jesteście rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), macie określone prawa do ochrony danych.  Love&Live Poland dąży do podjęcia rozsądnych kroków, aby umożliwić Państwu poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcecie być informowani o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat i jeśli chcecie, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktujcie się z nami.

W niektórych okolicznościach mają Państwo następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na Państwa temat. Jeśli jest to możliwe, jesteście uprawnieni do uzyskania dostępu, aktualizacji lub zażądania usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w rozdziale ustawień konta. Jeśli nie możecie wykonać tych czynności samodzielnie, za pomocą skontaktujcie się z nami.
 • Prawo do sprostowania. Jesteście uprawnieni do usunięcia dotyczących Was danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Jesteście uprawnieni do sprzeciwu o przetwarzaniu przez nas Waszych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Jesteście uprawnieni do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych. Jesteście uprawnieni do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Was dotyczące, które nam dostarczyliście
 • Prawo do wycofania zgody. Macie prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przed wycofaniem zgody.

Pamiętajcie, że możemy poprosić Was o zweryfikowanie Waszej tożsamości przed odpowiedzią na takie prośby.

Jesteście uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych na przechowywanie i wykorzystywanie Waszych danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Odbiorcy danych

Możemy przekazać  Wasze dane innym osobom, są to zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy wykonywanie pewnych czynności przetwarzania.

Te osoby trzecie mają dostęp do Waszych danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Dostawcy usług analitycznych

Możemy używać dostawców usług do monitorowania i analizy korzystania z naszego Serwisu.

Reklama behawioralna

<Love&Live Poland korzysta z usług remarketingowych w celu reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie twoich poprzednich wizyt w naszym Serwisie.

 • Google AdWordsGoogle AdWords usługa remarketingowa świadczona przez firmę Google.Możecie zrezygnować z usługi Google Analytics w celu wyświetlania reklam i skonfigurować sieć reklamową Google, odwiedzając stronę ustawień Google http://www.google.com/settings/adsGoogle zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – w przeglądarce internetowej.  Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania przechowywaniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę internetową Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • TwitterUsługa remarketingowa na Twitterze jest świadczona przez Twitter Inc. Możecie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Twitterze, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://support.twitter.com/articles/20170405Możecie dowiedzieć się więcej o pracy i polityce prywatności Twittera, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://twitter.com/privacy
 • FacebookUsługa remarketingowa na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc. Możecie dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę ​​stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami z Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook przestrzega samoregulacyjnych zasad reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance.  Możecie również zrezygnować z Facebooka i innych firm uczestniczących za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub  European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnujcie z ustawień urządzenia mobilnego.

  Aby uzyskać więcej informacji o prywatności w praktyce Facebooka, prosimy odwiedzić Politykę danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i / lub usługi w ramach tego Serwisu. W takim przypadku do przetwarzania płatności korzystamy z usług stron trzecich (np. Podmiotów przetwarzających płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych karty płatniczej.  Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę prywatności.  Te systemy płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, które są wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Systemy płatności, z którymi współpracujemy to:

Linki do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane.  Jeśli klikniecie na link strony trzeciej, nastąpi przekierowanie do strony trzeciej.  Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteście rodzicem lub opiekunem i wiecie, że Wasze dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktujcie się z nami.  Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy tą informację z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu informacje zawarte w Polityce prywatności mogą ulec zmianie. Poinformujemy Państwo o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Państwo wysyłając wiadomość e-mailem i / lub  powiadomieniem na naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę początku” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności. Zmiany niniejszej Polityki prywatności są aktualne, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Kontakt

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktujcie się z nami:

 

 • Pocztą mailową: help@loveandlive.pl

Love&Live

Stylowa odzież, buty i dodatki w przystępnej cenie
Zamknij

Love&Live

Stylowa odzież, buty i dodatki w przystępnej cenie

Zamknij

Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku.